سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-93 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد