سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-95-96 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-95 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-88-89 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ