سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-88-89 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ