سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-88-89 کد 14134 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-95-96 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-94-95 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ