سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد