سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ