سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس دستور زبان فارسی 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس دستور زبان فارسی 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس دستور زبان فارسی 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس دستور زبان فارسی 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس دستور زبان فارسی 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس دستور زبان فارسی 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 دستور زبان فارسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 دستور زبان فارسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 دستور زبان فارسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-96 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-94-95 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 دستور زبان فارسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 دستور زبان فارسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 دستور زبان فارسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 دستور زبان فارسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 دستور زبان فارسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 دستور زبان فارسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 دستور زبان فارسی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد