سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد