سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-95-96 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد