سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-95-96 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد