سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-95-96 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-88-89 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ