سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-94-95 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-93 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد