سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روانشناسي فيزيولوژيك با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روانشناسي فيزيولوژيك
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روانشناسي فيزيولوژيك
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روانشناسي فيزيولوژيك
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روانشناسي فيزيولوژيك
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روانشناسي فيزيولوژيك


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 روانشناسي فيزيولوژيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 روانشناسي فيزيولوژيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 روانشناسي فيزيولوژيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-96 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 روانشناسي فيزيولوژيك 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 روانشناسي فيزيولوژيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 روانشناسي فيزيولوژيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 روانشناسي فيزيولوژيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 روانشناسي فيزيولوژيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 روانشناسي فيزيولوژيك 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد