سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تفکر و زبان با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تفکر و زبان
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تفکر و زبان
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تفکر و زبان
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تفکر و زبان
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تفکر و زبان


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-95-96 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-96 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-87-88 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-94-95 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-94 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-88-89 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 تفکر و زبان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 تفکر و زبان 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 تفکر و زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 تفکر و زبان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-91 تفکر و زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ