سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آمار استنباطی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آمار استنباطی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آمار استنباطی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آمار استنباطی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آمار استنباطی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آمار استنباطی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 آمار استنباطی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 آمار استنباطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد