سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی جغرافیایی روستایی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی جغرافیایی روستایی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی جغرافیایی روستایی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی جغرافیایی روستایی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی جغرافیایی روستایی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی جغرافیایی روستایی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 مبانی جغرافیایی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 مبانی جغرافیایی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 مبانی جغرافیایی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-93 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-95 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 مبانی جغرافیایی روستایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 مبانی جغرافیایی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 مبانی جغرافیایی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 مبانی جغرافیایی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 مبانی جغرافیایی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی جغرافیایی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 مبانی جغرافیایی روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد