سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس برنامه ریزی روستایی در ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس برنامه ریزی روستایی در ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس برنامه ریزی روستایی در ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس برنامه ریزی روستایی در ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس برنامه ریزی روستایی در ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس برنامه ریزی روستایی در ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 برنامه ریزی روستایی در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 برنامه ریزی روستایی در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 برنامه ریزی روستایی در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 برنامه ریزی روستایی در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 برنامه ریزی روستایی در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد