سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 مبانی جغرافیای اقتصادی 2:صنعت حمل و نقل و انرژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد