سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جغرافیای جمعیت ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جغرافیای جمعیت ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جغرافیای جمعیت ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جغرافیای جمعیت ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جغرافیای جمعیت ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جغرافیای جمعیت ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 جغرافیای جمعیت ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 جغرافیای جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 جغرافیای جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 جغرافیای جمعیت ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 جغرافیای جمعیت ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-96 جغرافیای جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 جغرافیای جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-88-89 جغرافیای جمعیت ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 جغرافیای جمعیت ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 جغرافیای جمعیت ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 جغرافیای جمعیت ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 جغرافیای جمعیت ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 جغرافیای جمعیت ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 جغرافیای جمعیت ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد