سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 کد 10147 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-88-89 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-94-95 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-93 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-94-95 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد