سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-88-89 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-94-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد