سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جامعه شناسی آموزش و پرورش با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جامعه شناسی آموزش و پرورش


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 جامعه شناسی آموزش و پرورش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 جامعه شناسی آموزش و پرورش 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد